ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ALTV เปิดพื้นที่การเรียนรู้ สู่ทุกคน โรดโชว์” ตอน สร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาความชอบ เพื่ออาชีพที่ใช่ จัดโดยสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ALTV เปิดพื้นที่การเรียนรู้ สู่ทุกคน โรดโชว์” ตอน สร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาความชอบ เพื่ออาชีพที่ใช่ จัดโดยสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)