การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม และนายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ณ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยความอนุเคราะห์ของ นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้ ซึ่งดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) บรรยากาศในการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย