คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ชี้แจ้งทำความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะโครงการเผยแพร่และโฆษณา

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดยนายสมชาย ขอสินกลาง ผอ ร.ร ชุมชนบัวบานสามัคคี ประธานคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยคณะรวม 6 คน ชี้แจ้งทำความเข้าใจในคุณลักษณะเฉพาะโครงการเผยแพร่และโฆษณา ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 18 โรงเรียน 10 รายการ 30 เครื่อง ในการนี้ผู้ขายมาสาธิตการใช้และส่งมอบของ ณ ห้องประชุมจัตูภูมิ คณะกรรมการตรวจรับตรวจคุณลักษณะเฉพาะเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบของให้กับโรงเรียนต่อไป