สพป.สระแก้ว เขต 2 การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ต้นแบบระดับประเทศ

        เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหาร ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ ต้นแบบระดับประเทศ “สระแก้วโมเดล” จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

        นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความเชื่อมั่นและการพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” (TRUST & Donext โครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว)

       นายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ  นายอำเภอวัฒนานคร กล่าวต้อนรับ นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวรายงาน กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย พิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนสพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 192 คน สพม.สระแก้ว จำนวน 23 คน พิธีมอบสัญลักษณ์โรงเรียนปลอดภัย พิธีมอบธงโรงเรียนคุณภาพ สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน การเยี่ยมชมนิทรรศการ การปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก