วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย”

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย” ๑ กรกฎาคม ณ สนามกีฬากลาง อบจ.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ “วันลูกเสือไทย” ๑ กรกฎาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย แสดงความจงรักภักดี แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ โดยการเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม โดยมี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมในพิธีฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๒๕ คน ประธานในพิธีฯ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์