สุโขทัย​ 2​ รางวัลโล่เกียรติคุณผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียน​ ประจำปี​ 2565

โรงเรียนในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ได้แก่​ โรงเรียนบ้านหนองแหน​ อ.ศรีนคร​ รับโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม​ ระดับเขตสุขภาพ​ ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ และระดับจังหวัดสุโขทัย​ และ​ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)​ รับโล่เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศโครงงานด้านส่งเสริมสุขภาพ​ ระดับจังหวัดสุโขทัย​ ประจำปี​ 2565​ จากกรมอนามัย​ ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ ณ​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย…