ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู สพม.19 จับมือ สนง.ขนส่งหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”

ดร.วิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู  จัดกิจกรรม “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” เพื่อมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และพัฒนาศักยภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 70 คน  โดยมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎจราจร  การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง  พร้อมการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนของนักเรียน

…………………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100003967617307&sk=photos&collection_token=100003967617307%3A2305272732%3A69&set=a.1344225232386384&type=3