ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมร.ร.ก่อนปิดเทอม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางโองนอก อำเภอบ้านตาก พร้อมได้ให้นักเรียนท่องสูตรคูณย้อนกลับ ท่องอาขยาน อ่านคำภาษาอังกฤษ เช่น การอ่าน นับเลข วัน เดือน เป็นภาษาอังกฤษโดย มีนายอาคม มาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเยี่ยมชม และหลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดเทอม โดยมีนายสุทิน หมูยา ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ของโรงเรียน