+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม อกศจ. ครั้งที่1 /2562+++

^^^วันนี้ นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวสุภาสิริ มณีธร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่1/2562 โดยมีนายสมชาย คำใส ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ธีรธิดา พรหมมาแบนภาพ//ข่าว++

ธีรธิดา พรหมมาแบน