โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม.19 เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ Open House 2561

นายพยุง โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่าว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนภูเรือวิทยา อ.ภูเรือ จ.เลย จัดกิจกรรมเปิดรั้ววิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มาเป็นประธาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียน ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชม อีกทั้งยังเป็นการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง โดยบูรณาการจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาตามกลุ่มสาระรวมทั้งงานอาชีพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการและศักยภาพด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ

…………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนภูเรือวิทยา

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Phuruawittaya/photos/?tab=album&album_id=2755683691126505&__xts__%5B0%5D=68.ARCSSoeJZADqPkwAJ1f4CCZ8dV-Y9Q7NteFGbFcndWDZIOIXgdt1BQODfpBkUPWdNdZG9PUTX1Lh24cxD069dxR-zT4cYbXvZwUWfaF3_VCXa-_GzuryUWLoWKFgdo1BuJ8UkUh_yqBB4UIIo-eigkXGZUeazssYF88Islw3PZUvBpwUIjOwjQ6tSIKVBUdgPmsSChc25674KlZrjRoLedJZ3ek1jMn95RXXXfPIPiR6Foo3CnIp9zhN3W0-pR-h5QWdcPNksGT_yYCxmzaVtZdcdXbExqquQP7mTiuS2uQt78bkbNOiS4z2S21E41bgxmJrxvpaRREGSIsivN3HIaz3exTKdOgSmEAhCNV6345mczPaujXmJDqqlQ8T2l9xSIxpfgfm2XgLGClTlGAHlYvKQWTiUr4JE7ezGTtGMnBwRIjvX-Y4duLzshp4eojSOuo4sQaKWopzUg1dj0HQ&__tn__=-UC-R