ลูกเสือจราจร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำลูกเสือ เนตรนารีฝึกภาคสนามปฏิบัติจริง เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีมีความรู้เข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการลูกเสือพินิจจิตอาสา (จราจร) ออกภาคสนามฝึกการปฏิบัติจริง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้ลูกเสือ เนตนารีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายจราจร และการใช้รถใช้ถนน ได้อย่างปลอดภัยเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข มีทักษะในการใช้สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีดในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถในการอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สามารถจัดตั้งเครือข่ายการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้านการจราจรของลูกเสือในสถานศึกษาอีกด้วย ประการสำคัญก็คือ ลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นตามอุดมการณ์ของลูกเสือ สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พ.ต.ท.อานนท์ เหล็กดี สารวัตรจราจร สภ.เมืองบุรีรัมย์ และคณะร่วมเป็นวิทยากรฯ