สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณาแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อให้การดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2