สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วย โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง โรงเรียนบ้านสามเงา และโรงเรียนวัดสามเงา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหาต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป