อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย เฟ้นหาตัวแทนแข่งขันระดับชาติ

8 กรกฏาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ว่าที่พันตรี สมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานว่าการแข่งขันทักษะภาษาไทยกิจกรรมส่วนหนึ่งเป็นการคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมส่งไปแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 5 รายการ และอีกส่วนหนึ่งจัดการแข่งขันเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาไทย และเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 8 กิจกรรม 11 รายการแข่งขัน ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และครูผู้สอนในสังกัดร่วมทำหน้าที่กรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ