นายอโณทัย ไทยวรรณศรี เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเดินทางเข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ