ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นวิทยากร “พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” หน่วยพัฒนาที่ 11

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 18.00-21.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหารงานทั่วไป” แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ  (หน่วยพัฒนาที่ 11)  จำนวน 394 คน  ณ โรงแรมสตาร์ไลท์          รีสอร์ท  เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง สพฐ. ได้มอบให้สพป.นครราชสีมา เขต 4 ดำเนินการพัฒนาฯ   ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562