อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา/แข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระชับมิตรอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2

11  กรกฎาคม 2565 นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สัญจร ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  ก่อนเปิดการประชุม ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและโครงงานสร้างอาชีพของนักเรียนรวมถึงนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของ 12 โรงเรียนในเขต อ.ทองแสนขัน และชมการแสดงของโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 ภายใต้ชื่อ เติ๋มมาแล แร่เหล็กน้ำพี้บ้านเรา โดยมี นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 นำเยี่ยมชม  เมื่อเปิดการประชุม ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายการดำเนินงาน เช่น การจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมแก่นักเรียน การนำเสนอภาพและเรื่องราวออกสื่อให้ระมัดระวัง ภาพที่ออกไปต้องอธิบายสังคมได้ กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ดำเนินการตามนโยบายของทางราชการอย่างเคร่งครัด การเยี่ยมบ้านนักเรียนถือเป็นเรื่องสำคัญ รวมถึงการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการดำเนินการ เป็นต้น ภาคบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่อง การเงินและพัสดุโดยผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เป็นวิทยากร เสร็จสิ้นการประชุมมีการร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กระชับมิตรระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 นำโดย นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และนายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 มีกีฬา เปตอง วอลเล่ย์บอล และฟุตบอล