สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ก่อนสอบ NT.

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอบ้านตาก ประกอบด้วย ร.ร.ศรีวิทยา ร.ร.บ้านแม่พะยวบ และร.ร.บ้านตากประถมวิทยา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและรับทราบปัญหาต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและติดตามความพร้อมในการสอบ NT.ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบในเดือนมีนาคมนี้.