สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เริ่มโครงการ งดเหล้า เข้าพรรษา ทำบุญ 5 วัด 5 อำเภอ ครั้งที่ 1

21 กรกฎาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกๆ นักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดอำเภอทองแสนขัน และคณะบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม “งดเหล้า เข้าพรรษา ทำบุญ 5 วัด 5 อำเภอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” ณ วัดเขาใหญ่สามัคคีธรรม บ้านนาป่าคาย อำเภอทองแสนขัน โดยเป็นการเริ่มกิจกรรมครั้งที่ 1 ของโครงการ ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดเขตอำเภอทองแสนขันและกลุ่มอำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1และทุกโรงเรียนได้ร่วมกันรวบรวมปัจจัยตามกำลังศรัทธาจาก ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนจัดเป็นพุ่มปัจจัยถวายพร้อมภัตตาหารเพล จำนวน 14 พุ่ม ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่สามัคคีธรรมและพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาจำนวน 4 รูป เป็นโอกาสอันดีที่ ผู้บริหาร ครู ลูกๆ นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนจะได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ อาทิ การเข้าวัดทำบุญใส่บาตร รับศีล สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุและสามเณร ในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาเพื่อสะสมเสบียงบุญ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับโครงการ งดเหล้าเข้าพรรษา ทำบุญ 5 วัด 5 อำเภอ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” ครั้งที่ 1