สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38/2561

บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 38/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39