ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านห้วยห้า โรงเรียนบ้านป่าป๋วย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวียงกานต์ พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ได้ลั่นฆ้องชัยเพื่อเป็นการเปิดการแข่งขันฯ และได้มอบเกียรติบัตรให้กับอบต.เวียงกานต์และเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬากลางอำเภอบ้านโฮ่ง (บ้านห้วยน้ำดิบ)