สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน ก่อนสอบ NT

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านดงลาน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และยังติดตามความพร้อมของนักเรียนในการสอบ NT.ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จะสอบในเดือนมีนาคมนี้ และยังติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆตามนโยบายและรับทราบปัญหาต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขและช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนด้านต่างๆต่อไป.