สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ nbt phitsanulok

1 สิงหาคม 2565 นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้แทนบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องแสดง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (nbt phitsanulok) : ขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (nbt phitsanulok) ที่ได้อำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง