นางสายทอง สุดเขต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

#สพม.34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสายทอง สุดเขต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาส ของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม