สพฐ. ประชุม ผอ.เขต ย้ำเฝ้าระวังโควิด ป้องกันล่วงละเมิด พร้อมดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และผู้อำนวยการสำนักต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศอีกด้วย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารกับ ผอ.เขต ในประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ คือ การเฝ้าระวังโรคโควิด-19 รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่อาจเกิดกับนักเรียนและครู เนื่องจากหลังจากเปิดภาคเรียนเป็นต้นมา ยังมีหลายโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด จึงขอให้ทางผู้บริหารโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด และให้ ผอ.เขต ลงพื้นที่เข้าไปดูปัญหาอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด อีกทั้งให้ดูแลในเรื่องสุขภาพจิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยประสานร่วมกับหน่วยงาน สธ. เช่นกรมสุขภาพจิต เป็นต้น

“อีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญ คือเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหญิงหรือชาย ต่างมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะจากคนในครอบครัว จึงขอให้ครูดูแลเอาใจใส่เป็นที่พึ่งให้กับนักเรียน หากครูมีความใกล้ชิดกับนักเรียน เด็กจะเกิดความไว้วางใจเล่าปัญหาให้ฟังมากขึ้น ในส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบางส่วนอาจเข้าไม่ถึงปัญหาเท่าที่ควร จึงอยากให้ ผอ.เขต ลงไปดูแลแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด ขอให้ช่วยกันป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุขึ้นเพื่อลดความสูญเสีย โดยดูแลจิตใจซึ่งกันและกัน พร้อมส่งต่อความห่วงใยจาก ผอ.เขต ถึงโรงเรียน จากโรงเรียนถึงครู และครูถึงนักเรียน เพราะเด็กทุกคนเปรียบเสมือนลูกหลานของเรา เราควรดูแลเขาอย่างดีที่สุด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว