ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) รวมถึงผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting

ทั้งนี้ ในการประชุมมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ รายงานความคืบหน้าการตรากฎหมายร่างกฎกระทรวง จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น