สพป.ตรัง เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะ

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะและบรรยายพิเศษ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก และการนำกลับมาใช้ใหม่ และลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 โดยเชิญนายสมเชต  เรืองอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ลดปริมาณและการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก ๓Rs วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1