ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร สพม.19 จัดเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียน 100 กว่าผลงาน

ดร.เล็ก  ขมิ้นเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ตามที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล  ในรายวิชา IS1 IS2 และ IS3  ทางโรงเรียนจึงได้จัดเวทีศักยภาพผู้เรียนขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน  โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  นำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) ซึ่งเป็นการศึกษาเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and Knowledge Formation)

และมีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งาน และถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ  โดยมีผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 63 ผลงาน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 91 ผลงาน  รวมผลงานที่จะต้องแสดงศักยภาพนำเสนอทั้งสิ้น 154 ผลงาน

…………………………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Worapot Wongrattana เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/worapot.wongrattana.3/media_set?set=a.2318840351689078&type=3