+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน++

^^^^  วันนี้   เวลา 13.30 น.  นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วย นายณัฐเมศร์  ธีรจิตตินันท์  ผอ.กลุ่มกฎหมาและคดี   ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เพื่อปรึกษาหารือในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ณ  ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน   +++  นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ข่าว++++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน