รองเลขาฯ “พัฒนะ” ร่วมบรรยายพิเศษในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 40 “ประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืม”

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษในการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 40 “ประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรลืม” โดยมีนายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ ผู้บริหาร สพฐ. และผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี