เหล่ากาขาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ช่วยสอนเสริมอ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้ลูกๆ นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑

เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของสภากาชาด ซึ่งเป็นการดำเนินการสานต่อโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอนภาษาไทย ให้แก่เด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดผู้บริหาร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูและมีจิตอาสาลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สนับสนุนการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนปกติทั่วไปที่อ่าน เขียน ได้ไม่คล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยในปีการศึกษา 2565 กำหนดเป้าหมายโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยของสภากาชาดไทย จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาชนอุทิศ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี โรงเรียนบ้านคลองกล้วย โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี โรงเรียนด่านแม่คำมัน และโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ และ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นางประพิมพ์ เดชายนต์บัญชา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางกิ่งเพ็ชร์ ศิริบูลย์ภักดี ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครู ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนปกติทั่วไปที่อ่าน เขียน ได้ไม่คล่อง ที่โรงเรียนบ้านคลองกล้วย และโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงขอขอบคุณ #เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้