ทุนมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ด้วยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย กำลังดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่