ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน”คุ้มเกล้า”รร.บ้านม่วงสามปี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน”คุ้มเกล้า” ของโรงเรียนบ้านม่วงสามปี อ.ลี้ ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ในการสร้างอาคารเรียนแบบ212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 15,200,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ในพิธีครั้งมีการสืบชะตาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เข้าร่วมงานตามประเพณีล้านนา และมีการเปิดผ้าคลุมครูบา 3 องค์ ได้แก่ ครูบาขาวปี ครูบาศรีวิชัย และครูบาชัยยะวงษาพัฒนา ที่ได้ตั้งประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคาร และมีการทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะศิษย์เก่า