นายสาธิต ชุมของ ครูผู้ช่วย นักเรียนทุน พรีเมี่ยม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือกให้ไปดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สมาพันธ์รัฐสวิส

สพม.34 ขอแสดงความยินดี กับนายสาธิต ชุมของ ครูผู้ช่วย นักเรียนทุน พรีเมี่ยม โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือกให้ไปดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สมาพันธ์รัฐสวิส ในวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562