สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับผู้บริหารป้ายแดง ๒๗ ราย

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามประกาศศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๗ ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ อำเภอ  คือ อำเภอชำนิ อำเภอบ้านด่าน อำเภอ      ลำปลายมาศ และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและชี้แจงข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทราบ