สพป.ระยอง เขต ๒ : นายกฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ของ ๓๔ ภาคีร่วมพัฒนาฯ จ.ระยอง

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ของ ๓๔ ภาคีร่วมพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และร่วมพิธีลงนาม MOU ของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาและพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมขับเคลื่อน ๓๐ โรงเรียนกล้าเปลี่ยน หวังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน เพื่อให้เด็กไทยมีคุณภาพและสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งนายประจิม มงคลสุข รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมลงนาม MOU ดังกล่าวด้วย