โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมพิธีเปิด“โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบ Lomsak Model” โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์