สพป.ตาก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และดูความพร้อมก่อนสอบ NT ของนักเรียนบนดอย

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พร้อมด้วยนายภิรมย์ นิช่างทอง นายวินัย เมฆหมอก รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านกิ่วสามล้อและห้องเรียนสาขาดอยสอยมาลัย อ.สามเงา จ.ตากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 1 มีนาคม 2562 เพื่อติดตามความพร้อมในการสอบ NT.ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย รับทราบปัญหาต่างๆของโรงเรียนเพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.