ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดโครงการ  เปิดบ้านวิชาการ  Open   House “ศาสตร์พระราชา  พัฒนาผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 1  มีนาคม  2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดโครงการ  เปิดบ้านวิชาการ  Open   House “ศาสตร์พระราชา  พัฒนาผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง” ประจำปีการศึกษา 2561   เพื่อเผยแพร่ ผลงานของนักเรียนและครูต่อสาธารณชน  พร้อมเยี่ยมนิทรรศการ  การแสดงผลงาน  Best  Practice และกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละสายชั้น  ของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ