สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เผยแพร่ “มัคคุเทศก์น้อย ส่งต่อเรื่องราวชาวอุตรดิตถ์” ผ่านรายการ ห้องนั่งเล่า NBT Phosanulok

19 สิงหาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้สัมภาษณ์สดในรายการ ห้องนั่งเล่า NBT Phisanulok  ซึ่งสัญจรมาดำเนินรายการ ณ เฮือนลับแล เมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  โดย มี นายพิทักษ์ สนประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุร่วมให้สัมภาษณ์ และนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ร่วมแสดงทักษะการเป็นมัคคุเทศก์น้อย มี คุณศิวพร ดวงแก้วฝ่าย จาก NBT Phisanulok  เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นอกจากจะให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางแล้ว ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่ตั้งของโรงเรียน ชุมชน และสภาพแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ และสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงเป็นแหล่งชุมชนที่สืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมาแต่ดั้งเดิม นับเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมของอำเภอลับแล  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุจึงนำเรื่อง“มัคคุเทศก์น้อย”บรรจุลงหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เกิดทักษะ สามารถทำหน้าที่ มัคคุเทศก์รองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในท้องถิ่น หรือชุมชนได้