สพม.39 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 รอบสอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ศูนย์สอบที่ 22 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบสอง ระดับประเทศ โดยมีนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เข้าร่วมสอบ จำนวน 286 คน ณ สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก