ครอบครัว “อุตรดิตถ์ เขต 1” อิ่มบุญ อิ่มใจ กับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญ 5 วัด 5 อำเภอ ครั้งที่ 3

26 สิงหาคม 2565 นายมงคล  รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกๆ นักเรียน ร่วมทำบุญวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งในการร่วมทำบุญครั้งนี้ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และลูกๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดพระฝาง นำโดย นายสิงหา บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝางพร้อมด้วยคณะครู  เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับคณะศรัทธาวัดพระฝาง และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีการตักบาตรทำบุญ ฟังธรรม เจริญสมาธิ และการถวายปัจจัยที่รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาถวายวัดพระฝางเพื่อใช้ในการพัฒนาวัดและดำเนินกิจกรรมของสงฆ์  และเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำบุญ ผู้ร่วมทำบุญร่วมปล่อยปลาสู่ลำน้ำน่านที่ทอดยาวคู่ขนานกับแนววัด ต่อจากนั้นลูกๆ นักเรียนซึ่งเป็นมัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนวัดพระฝาง ได้นำคณะผู้ร่วมทำบุญชมภายในวัดพระฝาง ซึ่งมี  ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดคือพระธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่กลางกลุ่มโบราณสถานวัดพระฝาง หมู่โบราณสถานอยู่ในบริเวณวัด มีพระวิหารหลวงกับองค์เจดีย์ประธานกำแพงด้านหน้า กำแพงแก้วล้อมรอบวิหารและเจดีย์ กราบขอพรพระพุทธรูปพระฝางทรงเครื่อง บริเวณหน้าพระวิหารหลวง ที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณของวัดพระฝาง แหล่งรวบรวมวัตถุโบราณที่ขุดพบในชุมชนบ้านพระฝาง และค้นพบจากบริเวณวัดและบริเวณหาดแม่น้ำน่านในปัจจุบัน