โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.19 เปิดบ้านแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ( NSP Open House’61 )

ดร.สุจิตรา  ไชโยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย จัดกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ประจำปีการศึกษา  2561  ( NSP Open House’61 ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสงค์  เอี่ยมเวียง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เป็นประธาน  

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ต่อสาธารณชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชมผลงาน  เพื่อจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง  เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและปะกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ

………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์