แกนนำครูปฐมวัย อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการพัฒนาจัดการเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป้าหมายขยายผลสู่ทุกโรงเรียน

เมื่อ 27 สิงหาคม 2565 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ณ.ห้องคัทลียา ชั้น4 โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงานการจัดอบรมครั้งนี้ โดยคัดเลือกผู้แทนครูผู้สอนชั้นปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตามสัดส่วนของจำนวนโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในแต่ละอำเภอทั้ง 5 อำเภอ รวม 20 คน เข้ารับการอบรมการเรียนรู้จากกิจกรรมสำหรับผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวัยตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ชั้นปฐมวัยเป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และครูผู้สอนชั้นปฐมวัยที่เป็นคณะวิทยากรแกนนำโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ร่วมจัดและสาธิตกิจกรรม หลักสูตร 2 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 เป้าหมายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นปฐมวัยตามแนวทางโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย