ผอ.เขต รับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกวี เพ็งศรีอดีต ผอ.สพท.บุรีรัมย์ เขต ๒ กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นำเสนอข้อมูลสนับสนุนประกอบการประเมิน แขกผู้มีเกียรติ ประธานกลุ่มโรงเรียน บุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน จัดแสดงนิทรรศการประกอบการประเมิน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมและการแสดงของนักเรียน