ขนมเทียนแก้ว ของดีเมืองพิชัย ภูมิปัญญาที่ลูกๆ นักเรียนชุมชนบ้านโคนเผยแพร่ผ่านรายการ #ห้องนั่งเล่า NBT Phitsanulok

7 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  “การทำขนมเทียนแก้ว ของดีเมืองพิชัย” ที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคนได้รับการเรียนรู้ทักษะอาชีพจาก หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนชุมชนบ้านโคน เผยแพร่ผ่านรายการ ห้องนั่งเล่า ทางโทรทัศน์ดิจิทัล NBT Phtisanulok  โดย ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายฌานชินะ ญาณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน คุณครู และนักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านโคน ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการสด #ห้องนั่งเล่า ณ ห้องรายการ สถานีโทรทัศน์ NBT Phitsanulok ดำเนินรายการโดย นายภูผา  วัฒนาปรีดากูล และ คุณสินีนาถ  ธนะไชย ถึงความเป็นมาของขนมเทียนแก้ว ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านโคน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญหาย และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านโคนได้นำผลิตภัณฑ์ขนมเทียนแก้วตำรับของบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ทักษะอาชีพมาเล่าสู่สาธารณชน และการเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อขนมเทียนแก้ว ของดีเมืองพิชัย ได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1