สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานวิชาการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ” บ้านเรียนเรือนใจ” เพื่อขออนุมัติจัดการศึกษาให้กับด.ญ.ชัญญา ใจเรือน ระดับชั้นปฐมวัย ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2