ขอเชิญส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน The 2 rd Global Enggagement and Empowerment Forum on Sustainable Development (GEEF)

ขอเชิญส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงาน The 2 rd Global Enggagement and Empowerment Forum on Sustainable Development (GEEF) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ลิงค์ไฟท์แนบนี้ รายละเอียดงาน GEEF