โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว

โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว สามรถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง -15 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอีดเพิ่มเติมที่ลิงค์ไฟล์แนบนี้

รายละเอียดการประกวดสติกเกอรฺ์