สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดย นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และปัจฉิมนิเทศ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 151 ราย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี